Popen GPG vs. Libsodium

Ten wpis ma na celu pokazać różnice w wydajności programu zbudowanego w oparciu o wywoływanie zewnętrznego polecenia a wykonaniem podobnych zadań za pośrednictwem dedykowanej biblioteki. Przedstawione porównanie nie powinno być jednak brane pod uwagę jako wyznacznik wydajności GPG, a jedynie jako ciekawostka, gdyż wykorzystane algorytmy i sposób ich obsługi różnią się pomiędzy GPG a libsodium.

Continue reading “Popen GPG vs. Libsodium”