Private Cloud vs. colocated private cloud vs. public cloud

Zastosowań chmur obliczeniowych – czyli takich, gdzie możemy uruchomić wirtualne maszyny lub storage – jest cała masa. Jednym z nich jest możliwość uruchomienia w takim środowisku testów i innych narzędzi developerskich, np. automatyczne budowanie oprogramowania. Poniżej przedstawiam krótkie porównanie wykorzystania chmur IaaS na właśnie takie potrzeby. Będzie ono dotyczyło:

  • chmur prywatnych, hostowanych we własnym zakresie
  • chmur prywatnych, kolokowanych w datacenter
  • chmur publicznych

Nie będzie jednak porównania z chmurami opartymi o kontenery – te zwykle, ze względów bezpieczeństwa są hostowane na chmurze IaaS (np. Google Cloud container engine)

Continue reading “Private Cloud vs. colocated private cloud vs. public cloud”